Privacy Policy

Via de website https://www.tasewonen.nl van Tase Wonen & Slapen worden privacygevoelige gegevens verwerkt. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Wij vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

 

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de vastgestelde doeleinden;
 • jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

 

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

 

Als Tase Wonen & Slapen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018.

 

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Bij het gebruik van onze website laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens worden door ons via verschillende kanalen verzameld. Zo kun je bijvoorbeeld via onze website artikelen bestellen, waarbij wij je vragen om enkele persoonsgegevens aan ons te verstrekken om de bestelling af te ronden.

 

Daarnaast kun je een account aanmaken op onze website, om inzicht in jouw bestellingen te verkrijgen en verlanglijstjes bij te houden. Ook bij het surfen op onze website op verschillende apparaten zoals een computer, smartphone, of een tablet, worden er persoonsgegevens verzameld.

 

Verder is het mogelijk dat je ons benadert met vragen en/of klachten per post, e-mail of telefonisch. Wij zullen in dat geval contact met jou opnemen om de vraag of klacht te behandelen. Tot slot is het mogelijk dat wij gegevens van jou verzamelen middels prijsvragen, en andere acties waar je aan deelgenomen hebt, of wanneer je hebt deelgenomen aan een markt- of klantonderzoek. 

 

Daarnaast kunnen er ook nog gegevens verzameld worden via social media kanalen (zoals Facebook, Instagram of Twitter), bijvoorbeeld wanneer jij contact met ons opneemt om vragen te stellen. Wij gebruiken in dat geval alleen jouw accountnaam zodat wij op jouw bericht kunnen reageren.

 

Wanneer je gebruik maakt van onze website, kunnen wij de volgende gegevens van jou verwerken (mede-afhankelijk van de gegevens die je zelf invult door bijvoorbeeld een bestelling te plaatsen, deel te nemen aan prijsvragen of door het aanmaken van een account):

 

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Technische gegevens van de apparatuur die jij gebruikt (bijvoorbeeld van jouw smartphone/laptop/tablet of ander device), zoals IP-adres, MAC-adres en de gebruikte software
 • Je surfgedrag op de website, waaronder muis- en klikgedrag en de duur en tijd van jouw bezoek op onze website
 • Betaalgegevens
 • Aankoopgeschiedenis
 • Inloggegevens van jouw account

 

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 

 • om jou de mogelijkheid te bieden gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de website;
 • om jouw betaling te verwerken en je te informeren over het verloop daarvan;
 • om met jou te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post;
 • om jouw gegevens te verwerken voor mogelijke deelname aan prijsvragen en andere acties, zodat we je kunnen bereiken wanneer je iets gewonnen hebt en onze dienstverlening te kunnen verbeteren;
 • om jouw vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch;
 • om (op individueel niveau) onze website, en onze dienstverlening online te verbeteren. Dit doen wij op basis van: jouw voorkeuren, uitgevoerde markt- en klantonderzoeken en het gebruik van onze website door bezoekers. 

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 

 • De overeengekomen opdracht

 

Bewaartermijn

 

 • Jouw gegevens worden bewaard gedurende de periode van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

 

Nieuwsbrief

Wij kunnen, indien jij hiervoor toestemming hebt gegeven, per e-mail onze nieuwsbrief toesturen ter informatie. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen mocht je geen interesse meer hebben in onze nieuwsbrief. Tevens kun je je in jouw account afmelden voor de nieuwsbrief.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 

 • Inschrijving formulier nieuwsbrief

 

Bewaartermijn

 

 • Jouw gegevens worden bewaard gedurende de periode dat men aangemeld is.

 

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

 

Verwerking van persoonsgegevens van geïnteresseerde

 

Wanneer jij geïnteresseerd bent in de diensten of producten van de onderneming, kunnen wij contact opnemen om verdere informatie te verstrekken. Deze informatie zal worden versterkt via nieuwsbrieven en/of gerichte contacten. De volgende persoonsgegevens kunnen hiervoor worden gevraagd:

 

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje, insturen contactformulier en/of koppeling via social media.

 

Bewaartermijn

 

 • Jouw gegevens worden bewaard gedurende de periode dat men wordt gezien als een geïnteresseerde.

 

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

 

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

 

Voor medewerkers van de onderneming geldt dat de persoonsgegevens worden verwerkt om de arbeidsovereenkomst uit te kunnen voeren. De volgende gegevens worden hiervoor verwerkt:

 

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Salarisgegevens
 • Kopie ID
 • BSN-nummer
 • Bankgegevens

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 

 • De arbeidsovereenkomst

 

Bewaartermijn

 • Jouw gegevens worden bewaard gedurende de periode van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

 

Verstrekking aan derden

 

De door jou verstrekte gegevens worden enkel aan derde partijen doorgegeven, indien dit noodzakelijk is voor de levering van de door jou aangevraagde diensten en de hierboven beschreven doeleinden. Wij maken gebruik van een derde partij voor:

 

 • Het verzorgen van het webplatform
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen

 

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens nooit aan andere partijen verstrekken waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Ook zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Websites van derden

 

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, om er zeker van te zijn dat ze goed met jouw gegevens omgaan.

 

Beveiliging van jouw gegevens

 

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen. Wanneer wij jouw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Onder andere de volgende maatregelen zijn genomen:

 

 • Versleuteling via de SSL-certificaat
 • Alle personen die namens Tase Wonen & Slapen van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Betalen met creditcard

 

Je creditcardgegevens worden niet bewaard of opgeslagen. Ze worden slechts gebruikt om de transactie te bewerkstelligen. Je winkelt op de websites van Tase Wonen & Slapen in een beveiligde omgeving; je gegevens worden via een speciale verbinding versleuteld en verzonden naar je creditcardmaatschappij. Deze keurt vervolgens je bestelling wel of niet goed.

 

Minderjarigen

 

Als je 16 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

 

Cookies

 

Op onze websitemaken wij gebruiken van cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat wordt opgeslagen op je computer. 

 

Cookies op zich kunnen geen individuele gebruiker identificeren, maar slechts de computer of het mobiele apparaat dat je gebruikt door een willekeurig gegenereerde identificatiemarkering. Zie onze cookieverklaring voor meer informatie over ons gebruik van cookies.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

 

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Inzage en wijzigen van jouw gegevens

 

Indien je aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt dan kan je deze te allen tijde wijzigen in jouw account. Je kunt naar “Mijn account” inloggen in jouw account.

 

Wanneer je niet in het bezit bent van een account en toch graag jouw persoonsgegevens in wilt zien, deze wilt laten verwijderen of wilt overdragen, dan kan je contact opnemen met de Tase Wonen & Slapen via de volgende gegevens:

 

Tase Wonen & Slapen
t.a.v. Ronald Plat
Julianaweg 208
1131 DL Volendam

 

Of door een e-mail te sturen naar info@tasewonen.nl. We zullen het verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen.

 

Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie jouw BSN én jouw pasfoto af te schermen. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terugvinden in de instellingen van jouw browser.

 

Autoriteit Persoonsgegevens

 

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contactgegevens

 

Als je vragen hebt over jouw privacy en/of deze privacyverklaring, dan kun je deze stellen door te mailen naar info@tasewonen.nl.

 

Tase Wonen & Slapen
Julianaweg 208
1131 DL Volendam
0299-363773
info@tasewonen.nl

 

 

Om je beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken. Als je verder gaat op onze website gaan we ervan uit dat jij dat goed vindt. Meer weten? Lees dan ons cookiebeleid..